Minimální vyměřovací základy OSVČ od 1.1.2018

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Vydáno dne: 11. 01. 2018

Od 1.1.2018 se zvýšily minimální vyměřovací základy na sociální a zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění:

- zvýšení minimální zálohy OSVČ z 1.906 na 2.024 Kč,
- zvýšení minimálního pojistného osob bez zdanitelných příjmů a zaměstnanců z 1.485 na 1.647 Kč,
- zvýšení pojistného u osob, za které je plátcem stát z 920 na 969 Kč.

Sociální pojištění:

- částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 29 979 Kč,
- maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 438 992 Kč,
- rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 71 950 Kč ročně,
- minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 7 495 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 189 Kč,
- minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2 998 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 876 Kč.