Změny v placení záloh pro OSVČ v roce 2019

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Vydáno dne: 12. 11. 2018

Od ledna 2019 dochází u OSVČ ke změnám v placení záloh na důchodové pojištění a v placení pojistného na nemocenské pojištění. Změny se týkají především splatnosti.

Důchodové pojištění
Zatímco v současné době je záloha za kalendářní měsíc splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, po novele účinné od 1.1.2019 bude záloha za kalendářní měsíc splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné platí. Záloha za leden 2019 bude tudíž splatná od 1. do 31. ledna 2019.
V souladu s přechodným ustanovením může OSVČ zaplatit zálohu za prosinec 2018, která by postaru byla splatná v lednu 2019, dobrovolně v období od 21.12.2018 do 31.12.2018. Povinnost hradit prosincovou zálohu však není.
Všechny platby poukázané v lednu 2019 budou již považovány za zálohy zaplacené na rok 2019.

Nemocenské pojištění
S účinností od 1.1.2019 je pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí, zatímco dle současného znění je pojistné splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě nemocenského pojištění chybí přechodné ustanovení. Pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 je tudíž nutné zaplatit, a to od 1. do 21.1.2019. Současně je třeba v lednu zaplatit i pojistné za leden 2019.