Minimální mzda od 1.1.2019

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Vydáno dne: 10. 12. 2018

Nařízením vlády číslo 273/2018 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2019 zvyšuje minimální hodinová mzda na 79.80 Kč a minimální měsíční mzda na 13.350 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Základní sazba minimální mzdy

 do 31.12.2018        od 01.01.2019
Kč/hod. Kč/měs.       Kč/hod. Kč/měs.
---------------------------------------------
73,20  12.200        79,80  13.350


Nejnižší úrovně zaručené mzdy
Skupina  do 31.12.2018   od 01.01.2019
prací   Kč/hod. Kč/měs.  Kč/hod. Kč/měs.
---------------------------------------------
1     73,20  12.200   79,80  13.350
2     80,80  13.500   88,10  14.740
3     89,20  14.900   97,30  16.280
4     98,50  16.400  107,40  17.970
5    108,80  18.100  118,60  19.850
6    120,10  20.000  130,90  21.900
7    132,60  22.100  144,50  24.180
8    146,40  24.400  159,60  26.700


Nejnižší úrovně zaručené mzdy – poživatel invalidního důchodu
Nižší sazby minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem byly již v minulosti zrušeny.

Minimální mzda a daňový bonus
Pro uplatnění měsíčního daňového bonusu je podmínkou dosažení hrubé mzdy ve výši poloviny minimální mzdy (platné k 1.1.).
      do 31.12.2018   od 01.01.2019
        Kč/měs.     Kč/měs.
---------------------------------------------
hrubá mzda    6.100      6.675


Minimální mzda dále ovlivňuje
základ zdravotního pojištění u kategorie HPP – hlavní pracovní poměr (minimální základ je ve výši minimální mzdy),
příplatek za práci ve ztíženém prostředí (činí nejméně 10 % z minimální hodinové mzdy),
hranici pro přiznání ročního daňového bonusu na děti (roční příjem je stanoven na 6ti násobek minimální mzdy),
zaručenou mzdu (záleží na skupině prací, kam je zařazen zaměstnanec podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti),
osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí (je osvobozeno do výše 36ti násobku minimální mzdy),
zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů, např. nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce (13,5 % z minimální mzdy),
slevu za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení.