Nemocenském pojištění OSVČ - změna od 1. 7. 2019

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Zdroj: CSSZ, Vydáno dne: 13. 05. 2019

Zákonem číslo 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby.

Z důvodu jednotnosti sazeb se i u OSVČ snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %, tedy z 2,3 % na 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu. V souvislosti s tímto snížením dochází ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ, a to na 126 Kč (od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí 138 Kč).