Zvýšení úrokové sazby ČNB

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Zdroj: ČNB, Vydáno dne: 13. 05. 2019

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1.75 % na 2.00 %.

Změna je účinná od 3. května 2019. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).