Paušální daň 2021 - Návrh vlády

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Vydáno dne: 08. 07. 2020

Vláda schválila návrh na paušální daň. OSVČ s ročním příjmem do 800 tis. Kč

Neplátci DPH, se budou moci přihlásit k paušální dani, která by pro rok 2021 činila 5.740 Kč měsíčně (z toho zdravotní pojištění 2.514 Kč, sociální pojištění 3.126 Kč, daň z příjmů 100 Kč).

V dalších letech by se částka zvyšovala. OSVČ s paušální daní nebudou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP. Poplatník si nebude moci uplatnit slevy, např. bonus na děti či slevu na manželku.