Paušální daň 2021

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Zdroj: mfcr.cz, Vydáno dne: 26. 10. 2020

Poslanecká sněmovna schválila návrh na paušální daň.

OSVČ s ročním příjmem do 1 mil. Kč, bez příjmů ze závislé činnosti, neplátci DPH, se budou moci přihlásit k paušální dani,
která by pro rok 2021 činila 5.469 Kč měsíčně (z toho zdravotní pojištění 2.393 Kč, sociální pojištění 2.976 Kč, daň z příjmů 100 Kč).
V dalších letech by se částka zvyšovala.
OSVČ s paušální daní nebudou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP.
Poplatník si nebude moci uplatnit daňové slevy, např. bonus na děti či slevu na manželku.

Tisková zpráva MF