Kompenzační bonus - OSVČ

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Vydáno dne: 19. 11. 2020

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti kvůli koronaviru byl zveřejněn ve Sbírce předpisů 13. 11. 2020 pod číslem 461/2020.

Podmínky pro nárok:
Subjektem bonusu je OSVČ (s činností hlavní nebo i jen vedlejší).
Na překážku není zaměstnání OSVČ, nicméně převažující činnost je podnikání.
OSVČ musí být aktivní k 5. 10. 2020.
OSVČ má nárok na bonus 500 Kč za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, maximálně 48 dní (od 5.10. do 21. 11. 2020).
Vedle zavřených provozů mohou žádat i podnikatelé, kteří jsou na zavřené provozy nejméně z 80 % navázáni.

Bonusové období:
První bonusové období je od 5.10. do 4. 11. 2020,
druhé bonusové období je od 4.11. do 21. 11. 2020.

Vyplnění žádosti:
Stránky finanční správy...