Termíny pro Přehledy OSVČ - SSZ a ZP

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Zdroj: cssz.cz a vzp.cz, Vydáno dne: 01. 04. 2021

Změna termínu pro podání přehledů OSVČ za rok 2020.

ČSSZ:
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 je možné odevzdat ČSSZ bez sankce do 30.6.2021 včetně úhrady případného doplatku pojistného za rok 2020.

ZP:
Lhůta pro podání přehledu stanovená OSVČ v § 24/2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2020 nepoužije. Přehled za rok 2020 je OSVČ povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 2.8.2021.