Stravenkový paušál od 1.1.2022

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Zdroj: mfcr.cz, Vydáno dne: 01. 02. 2022

Zvýšil se limit na poskytnutí stravenkového paušálu na 82,60 Kč.

Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce.

V roce 2022 se tak bude jednat o částku 82,60 Kč (70 % z 118 Kč). V roce 2021 se jednalo o částku 75,60 Kč.