Zastropování odpisů u luxusních aut

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Vydáno dne: 14. 11. 2023

U luxusních vozidel kategorie M1 budou od roku 2024 omezeny odpisy, které se uplatní jako výdaj.

Částka omezení je 2 mil. Kč.
Příklad: Vozidlo pořízeno v roce 2024 za cenu 3 mil. Kč.
Nejprve se stanoví poměr (částka omezení/pořizovací cena) = 2/3.
Standardní odpis (rovnoměrný je 330 tis., zrychlený 600 tis.) se vynásobí koeficientem 2/3 a poměrná část odpisů za rok 2024 uplatnitelná jako výdaj bude 220 tis. u rovnoměrného, resp. 400 tis. u zrychleného odpisování.
*Platí za předpokladu schválení konsolidačního balíčku.