Dnes je: 22. 04. 2021   Hlavní stránka Seznam rubrik | Ke stažení | Důležité odkazy |  
RESULT CONSULTING s.r.o.

GDPR READY!

  Hlavní nabídkakulatý roh

Hlavní stránka

Důležité odkazy

Ke stažení ...

  Údaje o společnostikulatý roh

RESULT CONSULTING s.r.o.
Jasmínová 244, Most, 434 01
IČ: 272 86 941
DIČ: CZ27286941
Spisová značka:
C 22654 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Registrované bankovní účty:
2100174007 / 2010 FIO
200160156 / 0300 ČSOB
Tel: +420 774.277.770
Tel: +420 774.277.774
Tel: +420 602.441.541
info@resultconsulting.cz
ID DS: kbdxf3q

  Daňový poradcekulatý roh

Komora daňových poradců ČR
Daňový poradce č. 1625

* Podání přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020 (LIBERAČNÍ BALÍČEK III) (č. 927)

Vydáno dne 18. 06. 2020 (1075 přečtení)

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události...

(Finanční zpravodaji č. 9/2020, viz body I., II. IX., X., XI, XII. a XIII; tzv. liberační balíček III). Možnost podat přiznání k dani z příjmů k 18. 8. 2020 se týká jak fyzických osob, tak právnických osob. Z právnických osob se NETÝKÁ těch, které mají zdaňovací období hospodářský rok a dále těch, které jsou tzv. vybranými subjekty, tj. jejich správcem daně je Specializovaný finanční úřad.

Možnost podat přiznání k dani z příjmů v termínu do 18. 8. 2020 se týká těch, kteří mají zákonem stanovený řádný termín pro podání 1. 4. 2020, i těch, kteří mají řádný termín pro podání 1. 7. 2020.

Rozhodnutím ministryně financí NEDOCHÁZÍ ke změně zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, nýbrž rozhodnutím dochází k prominutí pokuty za pozdní podání přiznání a k prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu daně. Prominutí pokuty a úroku nastane automaticky (bez žádosti), pokud bude přiznání podáno a daň uhrazena nejdéle 18. 8. 2020.

Upozorňujeme na to, že pokud nebude nejzazší termín 18. 8. 2020 dodržen, budou pokuty i úroky vyčísleny od 1. 4. 2020, resp. 1. 7. 2020. Období od zákonem stanovené lhůty pro podání přiznání a úhradu daně (1. 4. 2020 nebo 1. 7. 2020) do dne 18. 8. 2020 je totiž obdobím, za které budou při splnění podmínek sankce (pokuta i úrok) prominuty bez žádosti, automaticky. Uvedené období jmá charakter „bezsankčního“ období.

Tzv. liberační lhůta pro podání přiznání (tj. nevyměření pokuty při zpoždění s podáním přiznání více jak 5 pracovních dní) se v případě podání přiznání po 18. 8. 2020 neuplatní. Úterý 18. 8. 2020 není totiž zákonem stanoveným dnem pro podání přiznání, ale jedná se o konec „bezsankčního“ období. Obdobné platí pro úrok z prodlení. Obvyklá tolerance pro úhradu daně 4 pracovní dny se totiž uplatní u stanovené lhůty (tj. 1. 4. nebo 1. 7.), nikoliv u konce „bezsankčního“ období.

Termín 18. 8. 2020 je sice nejzazší termín pro „bezsankční“ podání přiznání a úhradu daně, nicméně podat přiznání a daň uhradit lze kdykoliv před tímto termínem. Je totiž třeba mít na paměti, že přiznání podané a daň uhrazená po 1. 4. 2020 či 1. 7. 2020 (tj. po zákonem stanovené lhůtě) je přiznání POZDĚ PODANÉ a daň POZDĚ UHRAZENÁ. Byť za prodlení nejsou žádné sankce při dodržení podmínek vyměřeny.

Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: mfcr.cz

  Novinkykulatý roh
19.11.2020: Odklad EET
Zákonem 449/2020 Sb., který vyšel 2. 11. 2020, se odkládá povinnost evidovat tržby z 1. 1. 2021 na 1. 1. 2023.

19.11.2020: Minimální mzda od 1.1.2021
Na základě rozhodnutí vlády se od ledna 2021 se zvýší minimální mzda o 600 Kč, tj. z 14.600 na 15.200 Kč.

11.11.2020: Covid portál
Nový web Covid portál přináší detailní informace v souvislosti s covidem v běžném životě.

01.06.2020: Prominutí zálohy na daň z příjmů 2020
Záloha na daň z příjmů na zdaňovací období kalendářního roku 2020 splatná k 15. 6. 2020 je na základě rozhodnutí ministryně financí prominuta. Rozhodnutí vyšlo ve Finančním zpravodaji 5/2020.

01.06.2020: Snížení penále na sociální pojištění
Zákonem 255/2020 Sb. se snižuje (o 80 %) penále zaměstnavatelům, kteří sociální pojištění (část placenou zaměstnavatelem) za květen až červenec 2020 zaplatí do 20. října. Podmínkou je, že pojistné placené zaměstnanci je uhrazeno ve stanovených lhůtách.

29.05.2020: DPH u zásilek malé hodnoty ze třetích zemí
Vláda schválila novelu zákona o DPH, která u malých zásilek v hodnotě do 22 EUR pocházejících ze třetích zemí ruší od 1. 1. 2021 osvobození od DPH. Zdroj: Tisková zpráva MF ČR